Tuesday, December 21, 2010

Apam Blossom - Hanisah @ Kelana Jaya

.::. gambar fail .::.

2 set (100pcs) apam blossom Meet point @ depan pagar Kastam Kelana Jaya.

Thanks, Hanisah.

No comments: